Szukaj

Tucz bez antybiotyków od 30 kg

Współpraca z lokalnymi dostawcami umożliwia grupie Sokołów oferowanie wyjątkowych produktów mięsnych, które zgodnie z rygorystycznymi normami w fazie wzrostu nie otrzymują żadnych antybiotyków. Co to oznacza? W początkowym etapie wzrostu prosięta są objęte specjalną ochroną, a ich zdrowie rygorystycznie kontrolowane, aby wyeliminować użycie środków leczniczych w postaci antybiotyków. Po osiągnięciu 30 kg wagi te z nich, które nie wymagały żadnego leczenia zostają oddzielone od stada i proces ich tuczu przebiega w sposób możliwie najbardziej zbliżony do warunków tradycyjnych. Jeśli którykolwiek z osobników zapadnie na chorobę, która wymaga użycia antybiotyków zostają one przeniesione do miejsca, gdzie odbywa się tucz zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

  • Zwierzęta chowane w warunkach zbliżonych do naturalnych
  • Mięso bez jakiejkolwiek obecności antybiotyków
  • Podwyższony standard dobrostanu zwierząt
  • Dostępny każdy element mięsny w podwyższonym standardzie